#1 of 8 | prev product Prev - Next next product
printer email

product arrow Tafsir Surah Luqman (1 Set 3 CD)

Price Rp 60.000 Beli

Pengajian Tafsir Surah Luqman bersama Ustadz Dr. Musthafa Umar, Lc. MA terdiri dari 29 Pengajian dalam format mp3:

 1. Muqaddimah Surah Luqman
 2. Luqman 1-3: Kedudukan Al-Quran
 3. Luqman 4-5: Sifat Orang-orang yang Berbuat Buruk
 4. Luqman 6: Kelompok Orang-orang yang Sesat dan Menyesatkan
 5. Luqman 7: Kelompok Orang-orang yang Enggan Mendengarkan Al-Quran
 6. Luqman 8-9: Kelompok Orang-orang yang Mau Mendengarkan Al-Quran
 7. Luqman 10: Allah SWT yang Menciptakan Langit dan Bumi
 8. Luqman 11: Allah SWT Pencipta Alam Semesta
 9. Luqman 12: Keistimewaan Luqman
 10. Luqman 13: Nasehat Luqman Kepada Anaknya
 11. Luqman 14: Pelajaran Luqman Kepada Anaknya
 12. Luqman 15: Berbuat Baik Kepada Orangtuya Walaupun Mereka Tidak Beragama Islam
 13. Luqman 16: Berhati-hati dalam Melakukan Perbuatan
 14. Luqman 17: Mendirikan Shalat
 15. Luqman 18: Tidak Menyombongkan Diri
 16. Luqman 19: Akhlak Mulia
 17. Luqman 20: Allah SWT yang Memberikan Nikmat Kepada Manusia
 18. Luqman 21: Mengikuti Apa yang Telah Allah Turunkan Kepada Rasul
 19. Luqman 22: Menyerahkan Diri Kepada Allah
 20. Luqman 23-24: Hiburan Kepada Rasulullah
 21. Luqman 25-26: Allah SWT Sebagai Pencipta Langit dan Bumi
 22. Luqman 27: Allah Maha Mengetahui
 23. Luqman 28: Allah Menciptakan dan Membangkitkan Manusia
 24. Luqman 29: Tanda Kekuasaan Allah SWT Di Alam Semesta
 25. Luqman 30: Allah SWT Adalah yang Benar
 26. Luqman 31: Kapal yang Berlayar Di Laut
 27. Luqman 32: Allah Satu-satunya yang Menyelamatkan Manusia
 28. Luqman 33: Allah Berseru Kepada Manusia Agar Bertaqwa
 29. Luqman 34: Pengetahuan Allah Meliputi Perkara yang Ghaib